Stav imunity je komplexný ukazovateľ, ktorý odráža zdravotný stav, životosprávu aj životný štýl. Celkové hodnotenie sa skladá z 3 dielčich výsledkov odpovedajúcim jednotlivým častiam testu.

Zdravie

Výživa

Životný štýl